• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Upadłość konsumencka – komplet, co musisz znać
O ile upadłość konsumencka pozostanie potwierdzona, kolejnym krokiem jest opracowanie planu spłaty czy też restrukturyzacji zadłużenia. W zależności od jurysdykcji oraz okoliczności, plan ten może obejmować spłatę części zadłużenia przez oznaczony chronos czasu lub też restrukturyzację, jaka zmniejsza ilość zadłużenia bądź zmienia warunki spłaty – upadłość radom. Plan ten jest zwykle ustalany we współpracy z syndykiem sądowym. Po zaakceptowaniu planu spłaty przez sąd, postać zadłużona musi go precyzyjnie szanować. To oznacza regularne dokonywanie spłat zgodnie z ustalonym harmonogramem. W trakcie trwania planu spłaty, dłużnik jest nieraz objęty kontrolą sądowym w celu monitorowania postępu i egzekwowania respektowania warunków upadłości. W wypadku poprawnego wykonania planu spłaty lub ewentualnie spełnienia różnych warunków postawionych przez sąd, dłużnik ma prawo zdobyć tzw. dyscyplinę sądową (czyli orzeczenie zakończenia postępowania upadłościowego). Oznacza to, iż postać ta została uwolniona od swoich wierzytelności ogarnionych upadłością konsumencką, a jej wypadek pieniężna zaczyna się modyfikować.

+Artykuł Sponsorowany+

Comments are closed.